2017 késő őszén született meg a gondolat, hogy létrehozok egy olyan vállalkozást, amelynek elsősorban az lesz a célja, hogy a két nemet – nőt és férfit – közelebb hozza egymáshoz.

A Whisper kiadónál megjelenő könyvek és előadások ebből kifolyólag nem csak a társkeresésben segítenek, de egy olyan témával is foglalkoznak, amely még a mai napig is tabunak számít, ez pedig a szexualitás és az azzal járó szenvedély és érzelem, a nőiesség és a férfiasság igazi megélése.

 Hiszem, hogy ha alaposabban megismerjük a másik nem testi-lelki működését és az ebből adódó érzelmi reakciót, akkor egy kis türelemmel olyan hatalmas tudásra sikerül szert tennünk amivel boldoggá tehetjük szerelmünket és rajta keresztül mi is feljebb emelkedhetünk lelkileg, szellemileg, testileg.

 Viszont, ha ez a cél, akkor beszélnünk kell nyíltan, őszintén a szexualitásról is,  amely tudást, tapasztalatot érthetetlenül buta, álszent prüdériából fakadóan elfelejtünk  átadni gyerekeinknek.

 A Whisper kiadó célja egy olyan – a modern korba átemelt –  párkapcsolati, önismereti, szexuális ismeretet átadni mindenkinek, amely a megélt érzelmeken, szenvedélyen keresztül újra építi a nő, férfi elnevezések igazi fogalmát a XXI. század elméiben.

Nyírő András

Tükör és keret

Nőt és férfit egymáshoz viszonyítani olyan, mint amikor a tükröt hasonlítjuk a keretéhez. Mind a két darabnak megvannak a maga funkciói. Szerencsés esteben passzolnak egymáshoz, azonban érthető okok miatt teljesen más és más a rendeltetésük.

A tükör, érzelmeink tükre, a csillogás, a fény, a lelki tér tágítása a nő.

A keret, a biztonság, a stabilitás, a védelem, az erő a férfi.

Ha nincs keret a tükör darabokra hullik, ha nincs tükör a váz ami tartaná feladatát veszti.

Ezt két alkotóelemet összehasonlítani, és ezáltal különbségeket keresni azonban teljesen meddő próbálkozás, legalább annyira az, mint a nő és a férfi közötti eltérésekről beszélni.

Meddő, hiszen evolúciós küldetéseink két teljesen másirányú funkciójából fakadóan soha nem leszünk képesek empatikusan beleélni magunkat a másik nem működésébe.

Véleményem szerint különbségekről csak akkor érdemes beszélnünk, ha két férfit vagy két nőt hasonlítunk össze. Vegyespáros esetében viszont a próbálkozás eredménytelen, és ebből az eredménytelenségből fakadóan a “miért nem hasonlít rám, hiszen ő is ember” felfogás a másik nem elleni növekvő agressziót válthat ki.

Minél jobban megtanulni párunk nemi jellegéből fakadó – női, férfi – tulajdonságait, és elfogadni, szeretetben megmosolyogni az ezzel járó, gyakran számunkra először még bosszantó sajátosságait. Ez a feladatunk, ha hosszútávon szeretnénk boldog párkapcsolatban élni.