Jogi nyilatkozat

A whisper.hu (a továbbiakban: honlap) használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

A honlap látogatásakor – közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, a honlap tulajdonosát felelősség nem terheli.

A honlapon található történetek kizárólag a látogatók szórakoztatását szolgálják, azok semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, illetve nem szolgálhatnak semmilyen intézkedés, vagy döntés alapjául.

A holnapon található hivatkozások, linkek, reklámok: A whisper.hu honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat. Tulajdonos nem vállal felelősséget az így elérhető weboldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön jelen honlapon szereplő hivatkozással jutott oda.

Szerzői jogok:

Tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a portálon közzétett tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, és azok a tulajdonos engedélye nélkül az itt leírt feltételektől eltérően nem használhatóak fel:

  • a honlapon található valamennyi szöveges tartalom– szerzői jogi védelem alatt áll. Jelen holnapról letöltött és kinyomtatott, vagy kimásolt/beillesztett szövegben Ön köteles feltüntetni a „whisper.hu” feliratot jól látható helyen és jól olvasható betűméretben, a háttértől erősen eltérő színben.
  • a honlap tartalmát és nevét nem alkalmazhatja a tulajdonos jó hírnevének rontására.
  • kereskedelmi célokra a portál tartalmát sem egészben, sem részben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
  • a tulajdonos által bejegyzett domain nevet üzleti céllal semmilyen körülmények között nem használhatja, és nem alkalmazhatja azokat a tulajdonos jó hírnevének rontására sem.

Jogi következmények:

Jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos megteheti a szükséges jogi lépéseket.

Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Cikk megosztása: